Cleansing Stream Nederland wordt geleid door Peter en Jennifer Dijkstra. Sinds 1999, vanaf het moment dat Cleansing Stream in Nederland begon, hebben velen nieuw zicht gekregen op wat discipelschap inhoudt en werd menigeen genezen en bevrijd. Cleansing Stream Nederland heeft in al die jaren intensief samengewerkt met een groot aantal kerken uit allerlei denominaties en velen kunnen getuigen dat genezing en bevrijding in combinatie met discipelschap werkt en dat dit goede vruchten oplevert. Lees de getuigenissen op deze website er maar op na!

Als een stroom die schoonspoelt

Aanvankelijk maakte de gebedsbediening onderdeel uit van elke plaatselijke kerk. Maar ergens onderweg heeft de kerk zich uit deze essentiële bediening teruggetrokken, mede door de opkomst van het humanisme en seculiere zelfhulpprogramma`s. De bevrijdingsbediening werd afgedaan als iets voor bijgelovigen en onwetenden. 

Maar reddend geloof is ons niet alleen gegeven opdat we wederom geboren worden, maar ook om ons te bevrijden van de rest van de kracht van de zonde. Cleansing Stream wil ons daarom helpen ten volle te beseffen wat Hij ons gegeven heeft.

Waar het om gaat is discipelschap. Dat mensen die de Redder kennen, leren hoe ze de vijand kunnen overwinnen en vervolgens anderen laten zien hoe zij hun geloof in Jezus in overeenstemming kunnen brengen met de vrijheid die Hij aan het kruis voor hen heeft bewerkt.

In het boek “Als een stroom die schoonspoelt” geeft Chris Hayward u het benodigde gereedschap om in de kerk een effectieve, betrouwbare gebedsbediening in te stellen, die gevangen zielen zal bevrijden en Gods plannen in mensenlevens zal bevorderen. Het geeft zeer goede tips maar ook waarschuwingen voor scheefgroei en onbalans m.b.t. de bediening van bevrijding!

Onze 5 uitgangspunten

 1. Uitgangspunt: de Bijbel.
 2. Uiteenzetten van de filosofie met als onderliggende waarden:
  a. respect
  b. dienen in afhankelijkheid
  c. een open wandel met God
 3. Uitdrukken in doelen
 4. Uitvoeren door de juiste organisatie
 5. Uitleven door de mensen

Voor de volledige versie van onze 5 uitgangspunten kunt u dit bestand downloaden.